Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zapytanie ofertowe na usługi eksperckie w projekcie „Droga do Domu” (09.08.2019)
piątek, 09 sierpnia 2019 11:28

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług eksperckich w ramach Miejskiej Grupy ds. rozwiązywania problemu bezdomności.

Zapytanie ofertowe realizowane jest na potrzeby projektu pn. „Droga do domu” (nr projektu: WND-POWR.04.03.00-00-0074/18-02) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Towarzystwo Pomocy im. św Brata Alberta - Koło Wrocławskie, ul. bp. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Droga do domu”, oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e–mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2019 do godz. 12:00.

W załączeniu — szczegóły zapytania ofertowego:

zapytanie-ekspert.doc

zapytanie-ekspert.pdf

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->