Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego w Schronisku św. Brata Alberta we Wrocławiu-Tarnogaju (23.05.2015)

Wszystkich otwartych na Boga i tajemnicę Jego działania w świecie zapraszamy na czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego wraz z Braćmi Bezdomnymi w naszym Schronisku św. Brata Alberta we Wrocławiu przy ul. bp. Bogedaina 5 — sobota 23 maja 2015 o godz. 20:00

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego w Schronisku św. Brata Alberta we Wrocławiu (23.05.2015)W dzisiejszej liturgicznej godzinie czytań starożytny autor afrykański pisze:

Świętujcie więc ten dzień jako członki jednego Ciała Chrystusowego. Nie na próżno świętujecie, jeżeli jesteście tym, co świętujecie, przynależąc do tego Kościoła, który Pan napełnił Duchem Świętym i który wzrasta na całej ziemi. Pan uznaje go jako swój Kościół, a Kościół uznaje Pana. Pan, jak oblubieniec, nie opuszcza swojej oblubienicy i nikt Mu nie przypisuje innej.

Do was mówi Apostoł, do was, którzy jesteście zebrani spośród wszystkich narodów, to jest do Kościoła Chrystusa, do Jego członków, do Jego Ciała, do Jego Oblubienicy: "Znoście siebie wzajemnie w miłości, usiłujcie zachować jedność Ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój".

Zobaczcie, że tam, gdzie nakazał, abyśmy się wzajemnie znosili, wprowadził miłość, a tam, gdzie nakazał dążenie do jedności, wskazał więź pokoju. Takim jest dom Boży, wzniesiony z żywych kamieni; ojciec rodziny z radością w nim mieszka, a ruina spowodowana przez podziały nie powinna zasmucać jego oczu.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->