Społecznie Odpowiedzialny Wrocław (SOW)
Wolne miejsca w projekcie Społecznie Odpowiedzialny Wrocław (01.08.2017)
wtorek, 01 sierpnia 2017 10:04

Wrocławskie Centrum Integracji informuje: „Zwolniło się kilka miejsc w projekcie Społecznie Odpowiedzialny Wrocław. W związku z tym chętnie przyjmiemy osoby zainteresowane do trzech grup zawodowych:
- pracownik remontowo-budowlany,
- pracownik gospodarczo-porządkowy,
- opiekun osoby zależnej.
Więc jeśli jesteś osobą bezrobotną, zainteresowaną wzięciem udziału w naszym projekcie, zapraszamy do nas…

 

Więcej…
 
Wroclaw.pl: Społecznie Odpowiedzialny Wrocław
czwartek, 01 czerwca 2017 11:09

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna wspólnie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta i gminą Wrocław realizują od 01.08.2016 do 31.01.2019 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław”. Zakłada on wprowadzenie Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES)…

Więcej…
 
Projekt „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” — strona główna

Projekt „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” zakłada wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie zlecania usług publicznych (m. in. opiekuńczych, recyklingu, porządkowych, remontowych, pielęgnacji terenów zielonych) pn. Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES). Projekt realizowany jest w Partnerstwie przez…

Więcej…
 
[ARCHIWUM] Zapytanie ofertowe dot. projektu "Społecznie odpowiedzialny Wrocław"
piątek, 12 sierpnia 2016 16:06

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714W związku z realizacją projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie (Lider projektu) zaprasza do składania ofert na: „Pełnienie roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Poniżej prezentujemy pełną treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty. AKTUALIZACJA (26.08.2016): rozstrzygnięcie

Więcej…
 


 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->