Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o Zebraniu Członków Koła Wrocławskiego TPBA (24.09.2022)
Autorstwo / redakcja: Rafał Peroń   
piątek, 09 września 2022 12:36
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Szanowni Państwo — Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Szanowni Państwo — Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!   Zarząd Koła zawiadamia, że Zebranie Sprawozdawcze Koła odbędzie się 24 września 2022 (sobota) w Schronisku św. Brata Alberta dla Mężczyzn przy ul. bp. Bogedaina 5we Wrocławiu.   Zebranie Koła rozpocznie się Mszą świętą o godz. 9:30.   Przewidywany czas zakończenia zebrania — godz. 14:00.   Serdecznie zapraszamy!

Proponowany porządek Zebrania:

1.   Msza święta w kaplicy schroniska.

2.   Otwarcie oficjalnej części Zebrania - powitanie.

3.   Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.

4.   Stwierdzenie prawomocności zebrania przez Komisję Skrutacyjną.

5.   Przyjęcie porządku obrad.

6.   Sprawozdanie z merytorycznej działalności Koła za 2021 rok.

7.   Sprawozdanie finansowe za 2021 rok i prezentacja wyniku audytu.

8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2021.

9.   Głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz uchwałą o przeznaczeniu zysku z nieodpłatnej działalności za rok 2021 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie warunków pracy i płacy tych członków Zarządu Koła, którzy są zatrudnieni etatowo w Kole Wrocławskim.

11.   Omówienie ważniejszych wydatków Koła planowanych i poniesionych w 2022 r.

12.   Wolne wnioski.

13.   Głosowanie nad wnioskami.

14.   Zakończenie Zebrania Koła.

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Rafał Peroń,
Prezes Koła Wrocławskiego TPBA

Informacja uzupełniająca: Powyższa wiadomość została wysłana listem papierowym do każdego członka Koła Wrocławskiego TPBA na adres podany w deklaracji członkowskiej.   Jeśli nie otrzymali go Państwo przed terminem Zebrania, prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie (71 367 12 37) lub mejlowo — Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->