Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Władze stowarzyszenia TPBA Koło Wrocławskie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta · Koło Wrocławskie (TPBA, TPBA-KWr.) jest stowarzyszeniem o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP) — zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000298714 (REGON 020695268, NIP 899-22-83-286).   Władzami Koła w świetle Statutu Towarzystwa są:  Zebranie Koła (zebranie członków Koła zwoływane dwa razy do roku) oraz osoby i gremia wyłaniane przezeń co cztery lata:  Prezes Koła, Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna Koła.

Aktualne władze Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
(kadencja 2020–2024):

ZARZĄD KOŁA

Imię i nazwisko Funkcja
Rafał Peroń Prezes
Joanna Bryłkowska-Hehn Wiceprezes
Piotr Szałkiewicz
Skarbnik
Tomasz Sułek
Sekretarz
ks. Zbigniew Orda
Członek
Anna Prostak Członkini
Małgorzata Sieńczyk
Członkini

Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko Funkcja
Przemysław Kowalski Członek
Jarosław Maroszek Członek
Elżbieta Pindral Członkini

Dyrekcja zarządzająca Koła

Imię i nazwisko Stanowisko
Rafał Peroń
Dyrektor Zarządzający
Rafał Jakubczyk Wicedyrektor Zarządzający


Zawiadomienie o zebraniu Członków Koła Wrocławskiego TPBA (11.05.2013)
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
piątek, 26 kwietnia 2013 17:30

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714Szanowni Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Koła Wrocławskiego serdecznie zaprasza na Zebranie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 11 maja 2013 (sobota) w Schronisku dla Mężczyzn na ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Początek zebrania godz. 9:00. Zebranie rozpocznie się Mszą świętą. Dołączamy całoroczne sprawozdanie z działalności Koła za 2012 rok oraz bilans i rachunek zysków i strat. Proszę zapoznać się z treścią tych dokumentów, aby nie było konieczności pełnej ich prezentacji w trakcie zebrania. Ponad to w trakcie zebrania przekazane zostaną każdemu uczestnikowi następujące dokumenty: wykaz kosztów działalności Koła w 2012r. w rozbiciu na poszczególne placówki, a także plan pracy i preliminarz wydatków w 2013r. Proszę uczynić zebranie okazją do opłacenia składek członkowskich.

Więcej…
 
Zawiadomienie o zebraniu Członków Koła Wrocławskiego TPBA 21.12.2012
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
piątek, 07 grudnia 2012 17:30

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714Szanowni Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Koła Wrocławskiego serdecznie zaprasza na Zebranie Członków Koła, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012 (piątek) w Schronisku dla Mężczyzn, ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Początek zebrania godz. 17:00. Zebranie będzie jednocześnie okazją do złożenia sobie świątecznych życzeń i podzielenia się opłatkiem.

Więcej…
 
Władze Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w kadencji 2012–2016
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
czwartek, 12 lipca 2012 15:49

ZARZĄD KOŁA

Imię i nazwisko Funkcja
Aleksander Pindral Prezes
Bogumiła Tomkiewicz Wiceprezes
Bogusława Kuziara Skarbnik
Anna Danielewicz Sekretarz
Irena Woźnica Członkini
Tomasz Frątczak
Członek

Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko Funkcja
Marek Oktaba Przewodniczący Komisji
Jolanta Kamieńska Członkini
Henryka Karkowska-Młot Członkini
Maria Zwiefka Członkini
 
Podsumowanie zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła Wrocławskiego TPBA (12.05.2012)
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
poniedziałek, 14 maja 2012 16:01

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714W dniu 12 maja 2012 w świetlicy Schroniska św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu przy ul. bp. Bogedaina miało miejsce zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Zebrani uchwalili absolutorium dla kończącego swoją kadencję ustępującego Zarządu Koła (2008–2012), wybrali nowego prezesa Zarządu i nowy skład Zarządu na kadencję 2012–2016 oraz podjęli uchwałę o zainicjowaniu działań zmierzających do budowy kolejnego ośrodka pomocowego — na wrocławskich Pawłowicach.

Więcej…
 
Zawiadomienie o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Wrocławskiego TPBA 12.05.2012
Autorstwo / redakcja: Aleksander Pindral   
środa, 02 maja 2012 16:01

Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714Szanowni Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA! Zarząd Wrocławskiego Koła zawiadamia, że Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła odbędzie się 12 maja 2012 r. (sobota) w Schronisku dla Mężczyzn na ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu. Proszę rozważyć kandydowanie do Zarządu Koła lub Komisji Rewizyjnej. Zebranie rozpocznie się mszą św. o godz. 9:00. Przewidywane zakończenie zebrania godz. 13:30. Serdecznie zapraszamy!

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»

Strona 6 z 7
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->