Streetworkerzy Wrocławskiego Koła TPBA po raz kolejny otrzymali wsparcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
piątek, 05 maja 2017 12:21

Projekt Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta pn. „Uliczne ambulatorium z pracownią streetworkingu w MiserArt” otrzymał dotację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 138 000 zł w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”. To już szósta edycja streetworkingu w naszym Kole dofinansowana przez Ministerstwo.

Zadaniem 6 streetworkerów od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. jest prowadzenie metodycznej pracy z osobami bezdomnymi w usłudze outreach — bezpośrednio na ulicy: nawiązywanie relacji, motywowanie, zachęcanie do zmiany własnej sytuacji na lepsze oraz skorzystania z oferty istniejącego w regionie systemu wsparcia, od poradnictwa po placówki całodobowego pobytu. Streetworkerzy będą odpowiedzialni także za regularne wyjazdy interwencyjne i monitorowanie okolic dworca głównego PKP oraz miejsc publicznych i niemieszkalnych, gdzie gromadzą się osoby bezdomne.

Istotą projektu jest koordynowanie działań pracowni streetworkingu z ulicznym ambulatorium przy ul. Cybulskiego 35a. Pod tym adresem Koło Wrocławskie TPBA prowadzi ośrodek MiserArt — strefę kreatywną w labiryncie wykluczenia, który od września 2014 r. stanowi nieocenione zaplecze działań streetworkerów, gdzie możliwe staje się zainicjowanie długofalowego procesu wsparcia poprzez włączenie beneficjentów w „główny nurt” życia społecznego. W strefie tej, we współpracy z Fundacją Homo Sacer oraz instytucjami kultury, stowarzyszeniami partnerskimi (tohu&bohu z Berlina, Galerią BWA Awangarda z Wrocławia, ŻyWą Pracownią z Krakowa, stowarzyszeniem Siedem Aniołów, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego…) prowadzone będą w dalszym ciągu projekty włączające osoby bezdomne w działania edukacyjne, kulturalne, terapeutyczne w zorganizowanych pracowniach upcyklingu, pracowni sitodruku wielkoformatowego, chleba (z wybudowanym w 2016 r. tradycyjnym piecem chlebowym). Ponadto odbywać się będą warsztaty teatralne i inne wydarzenia, performance, spektakle teatralne, projekcje multimedialne, wystawy, koncerty itp.

By efektywnie pracować, rozwijać się poprzez włączanie w procesy twórcze, potrzeba najpierw zaspokoić potrzeby elementarne takich osób, które z racji braku stabilnego miejsca zamieszkania narażone są na wiele chorób — stąd potrzeba wprowadzenia opieki lekarskiej w ramach MiserArt. Pomocą lekarską służyć będą zaangażowani w projekt lekarze. Przy ambulatorium funkcjonuje karetka pogotowia z możliwością dojazdu do osób, które mają trudności z dotarciem na miejsce przyjęć. Zakładamy, że rozwijanie pracy środowiskowej w szerszym horyzoncie, w wymiarze metodycznym, może inicjować mechanizm przełamywania barier wykluczenia osoby bezdomnej.

Może przełamać skrajną marginalizację, obarczenie syndromem bezdomności, patologiami i stanami chorobowymi. Istotą jest zaprogramowanie interwencyjnego wsparcia w taki sposób, by osoba bezdomna mogła uaktywnić swój potencjał pozwalający na samodzielne przezwyciężanie osobistych kryzysów i umożliwić poprawę swojej sytuacji bytowej. Streetworkerzy wspierają osoby i uruchamiają w nich potrzebę zmiany, by następnie wypracować z nim indywidualny program rozwoju. Równoległym celem jest dotarcie do osoby bezdomnej „w czas”, i zapewnienie jej wsparcia, przełamanie kryzysów zagrażających jej zdrowiu czy życiu.

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->