Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Zawiadomienie o Zebraniu Koła Wrocławskiego TPBA (17.06.2023)
Autorstwo / redakcja: Rafał Peroń   
wtorek, 30 maja 2023 18:46
Towarzystwo Pomocy im. sw. Brata Alberta - Kolo Wroclawskie - KRS 0000298714

Szanowni Państwo — Członkowie Koła Wrocławskiego TPBA!

Zarząd Koła zawiadamia, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła odbędzie się 17 czerwca 2023 (sobota) w Schronisku św. Brata Alberta dla Mężczyzn przy ul. bp. Bogedaina 5 we Wrocławiu.   Zebranie Koła rozpocznie się Mszą świętą o godz. 9:00.   Przewidywane zakończenie zebrania — godz. 13:30.   Serdecznie zapraszamy!

Proponowany porządek Zebrania:

1.   Msza święta w kaplicy schroniska.

2.   Otwarcie oficjalnej części Zebrania — powitanie.

3.   Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.

4.   Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez Komisję Skrutacyjną.

5.   Przyjęcie porządku obrad.

6.   Sprawozdanie Zarządu z merytorycznej działalności Koła w 2022 roku.

7.   Sprawozdanie finansowe za 2022 rok i prezentacja wyniku audytu.

8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2022.

9.   Dyskusja nad sprawozdaniami.

10.   Głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za rok 2022 oraz uchwałą o przeznaczeniu zysku za rok 2022 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

11.   Głosowanie nad uchwałą o wyborze biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Koła za rok 2023 i 2024.

12.   Wybór uzupełniający jednego członka do Komisji Rewizyjnej.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie warunków pracy i płacy tych członków Zarządu Koła, którzy są zatrudnieni etatowo w Kole Wrocławskim.

14.   Przedstawienie planu pracy Koła na 2023 rok.

15.   Omówienie ważniejszych wydatków Koła planowanych i poniesionych w roku 2023.

16.   Wolne wnioski i propozycje uchwał.

17.   Głosowanie nad uchwałami i wnioskami.

18.   Zakończenie Zebrania Koła.

Z albertyńskim pozdrowieniem,
Rafał Peroń,
Prezes Koła Wrocławskiego TPBA

Informacja uzupełniająca: Powyższa wiadomość została wysłana do każdego członka Koła Wrocławskiego TPBA listem papierowym na adres podany w deklaracji członkowskiej.   Jeśli nie otrzymali go Państwo przed terminem Zebrania, prosimy o powiadomienie nas o tym telefonicznie (71 367 12 37) lub mejlowo — Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online
 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->